Barfuss Ballons zertreten 0
Barfuss Ballons zertreten 1
Barfuss Ballons zertreten 2
Barfuss Ballons zertreten 3
Barfuss Ballons zertreten 4

Yvette Coosteau, barfuss in Spanien, zertritt die Luftballons...