Barfuss Ballons zertreten 0
Barfuss Ballons zertreten 1
Barfuss Ballons zertreten 2
Barfuss Ballons zertreten 3
Barfuss Ballons zertreten 4
Barfuss Ballons zertreten 5
Barfuss Ballons zertreten 6

Yvette Coosteau, barfuss in Spanien, zertritt die Luftballons...